با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

ربات.Robot

صفحه << 123 >>
ربات کنترلی walli
[17 دی 1390 ساعت 21:45] ربات کنترلی walli

ربات کنترلی هوشمند robophilo
[17 دی 1390 ساعت 21:43] ربات کنترلی هوشمند robophilo
Details: RoboPhilo comes with a powerful robot controller with 24 servo channels and up to 8 I/O interface. A specialized interrupt driven kernel is used to handle motion and remote controls on demand. RoboPhilo is readily programmable directly from your PC to design and perform your personalized ...


ربات کنترلی هوشمند pino
[17 دی 1390 ساعت 21:41] ربات کنترلی هوشمند pino

ربات کنترلی هوشمند pleo
[17 دی 1390 ساعت 21:41] ربات کنترلی هوشمند pleo

ربات کنترلی i-sobot
[17 دی 1390 ساعت 21:40] ربات کنترلی i-sobot

ربات کنترلی هوشمند girl
[17 دی 1390 ساعت 21:39] ربات کنترلی هوشمند girl

iaibo ربات کنترلی
[17 دی 1390 ساعت 21:38] iaibo ربات کنترلی

ربات کنترلی جنگجو
[17 دی 1390 ساعت 21:37] ربات کنترلی جنگجو

3angoshti ربات کنترلی
[17 دی 1390 ساعت 21:36] 3angoshti ربات کنترلی

 
صفحه << 123 >>