با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

لوازم دست دوم

صفحه << < 12345 >>
MINI TITAN THUNDER TIGER
[16 تیر 1392 ساعت 19:44] MINI TITAN THUNDER TIGER
فروخته شد

TREX 250COMBO
[16 تیر 1392 ساعت 19:40] TREX 250COMBO
سالم. بدون رادیو و باتری

TREX 450 PRO SUPER COMBO
[16 تیر 1392 ساعت 19:36] TREX 450 PRO SUPER COMBO
فروخته شد

trex 600 v1
[16 تیر 1392 ساعت 19:32] trex 600 v1
os 55 hz servo ds 610*4 servo carbon hitec*1 فروخته شد

E 10
[16 تیر 1392 ساعت 18:56] E 10

INFRERNO GT
[16 تیر 1392 ساعت 18:54] INFRERNO GT
فروخته شد

TOMHAWAK SC
[16 تیر 1392 ساعت 18:52] TOMHAWAK SC
فروخته شد

BAJA 5B 23CC
[16 تیر 1392 ساعت 18:50] BAJA 5B 23CC
 فروخته شد  

DM1
[16 تیر 1392 ساعت 18:49] DM1
فروخته شد

DBX2
[16 تیر 1392 ساعت 18:47] DBX2
فروخته شد

 
صفحه << < 12345 >>