با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

TBS Crossfire Diversity Nano RX - FULL Range Receiver

TBS Crossfire Diversity Nano RX - FULL Range Receiver
[24 اردیبهشت 1402 ساعت 13:45] رادیو کنترل آرسی .Radios > TBS Crossfire Diversity Nano RX - FULL Range Receiver

رسیور رادیو کنترل تانگو

reciver rx fpv

TBS Crossfire Diversity Nano RX - FULL Range Receiver

Weight: 1.8g (receiver only) Size: 24mm x 18mm Requires: Firmware V2.87 1x TBS Crossfire Diversity Nano Receiver 2x TBS Crossfire Micro Receiver TBS Crossfire Diversity Nano RX - FULL Range Receiver