با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

FUTABA Price List

FUTABA Price List
[6 خرداد 1392 ساعت 18:45] قیمت دلاری اجناس.Price > FUTABA Price List
قیمت گیرنده های فوتابا: R7006SB 380.000 تومان -------------------- R6308SBT 434.000 تومان -------------------- R7008SB 532.000 تومان -------------------- R6014HS 685.000 تومان -------------------- R603GF 209.000 تومان -------------------- R2004GF 190.000 تومان -------------------- R2106GF 183.000 تومان -------------------- R2006GS 163.000 تومان -------------------- R3006SB 190.000 تومان -------------------- R2008SB 195.000 تومان -------------------- R3008SB 228.000 تومان -------------------- R7003SB 380.000 تومان -------------------- لیست قیمت رادیو کنترهای کمپانی فوتابا ۱۳۹۶ 3ppka-R203gf. 269.000t -------------------- 3pv-R203gf. 420.000t -------------------- 3pv-R304sb. 460.000t -------------------- 4pls-R2104gf. 890.000t -------------------- 4pls-R304sb. 1.000.000t -------------------- 4px-R304sb. 2.090.000t 18MZ(wc)-R7008sb. 11.400.000t 18sz. 4.180.000t 14sg-R7008sb. 2.270.000t 10j. 1.325.000t 8j-f24p2dx. 1.065.000t 6k-R3006sb. 795.000t