با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

DX9 9-Channel DSMX Spektrum

DX9 9-Channel DSMX Spektrum
[21 تیر 1394 ساعت 23:11] رادیو کنترل آرسی .Radios > DX9 9-Channel DSMX Spektrum

 

DX9 9-Channel DSMX® Transmitter Only (SPMR9900)

 رادیو کنترل حرفه ای برای انواع وسایل پروازی کنترلی

 As close as I get to a selfie with my reflection on the screen.

 

Spektrum AirWare™ Software. Remarkably Easy to Use.

From its beginnings, the people behind Spektrum technology have constantly sought new ways to make the RC experience simpler, safer and, most of all, more fun. The DX9 is proof positive this relentless spirit of innovation lives. on.

Talk isn't cheap. It's Priceless.

While the DX9 possesses a number of class-leading features, the centerpiece is it's incredibly advanced voice alert system. In fact, with it's lexicon of over 300 words, numbers and phrases, it's quite possibly the most advanced system of its kind ever seen (or heard) in a handheld, 9-channel transmitter.

For instance, you can program the DX9 to call out what flight mode has been chosen when switching from one to another. It can also be programmed to call out specific values for voltage, temps, or any other critical telemetry info, on demand. If an alarm goes off, the pilot won't have to look at the display to see what's happening. The DX9 can tell them.

The DX9 comes out of the box with English voice alerts. Other languages are available for download.

Wireless Trainer Links

While the DX9 does have a trainer cord jack, it gives instructors the option to wirelessly "buddy box" with another DSM2®/DSMX® transmitter. Once bound to another transmitter, ModelMatch® technology will allow the DX9 to re-link without having to go through the bind process again.

Forward Programming*

This innovative software feature will equip you for a new generation of Spektrum components that can be programmed directly through the DX9. This, along with regular Spektrum AirWare™ software updates, will ensure the DX9 remain as cutting-edge tomorrow as it is today.

*Available with DX9 AirWare software version 2.0 and higher.

250 Model Memory

The enormous capacity of the DX9's on-board memory means you will rarely, if ever, need to juggle models between transmitter memory and your SD card. The model memory menu is easier to navigate too. Only memory slots with model settings saved to them will appear. It won't be necessary to scroll through empty slots or move models around if one is deleted.

Instead of a simple tone or vibration, the DX9 voice alert system tells you exactly what you want to know.

Fly Smarter with Built-in Telemetry

The DX9 is equipped with a built-in telemetry feature that gives you real-time information on things like your model's battery voltage, signal quality, engine or motor temperature, airspeed, altitude and more.*

Using the voice alert system, you can have the DX9 call out specific telemetry values that reach or exceed limits you define. You can also have the DX9 call out a sequence of telemetry values on demand with the flip of a switch. If you want to review telemetry after a flight, the DX9 can be set up to record the data to its SD card.

Programming Features

Airplane

 • 10 Wing types: Normal, Dual Aileron, Flaperon, 1 Aileron 1 Flap, 1 Aileron 2 Flaps, 2 Aileron 1 Flap, 2 Aileron 2 Flaps, Elevon, Elevon-B, 4 Aileron
 • 6 Tail types: Normal, V-Tail A, V-Tail B, Dual Elevator, Dual Rudder, Dual Rudder/Elevator
 • Flap delay and elevator compensation
 • 5 Flight modes
 • Dual rates and expo
 • 10 Programmable mixes

Helicopter

 • Active gyro trim
 • 7-Point throttle curve
 • 7-Point pitch curve
 • 7-Point tail curve
 • 7 Swash plate types: Normal, 3 Servos 120°, 3 Servos 135°, 3 Servos 140°, 3 Servos 90°, 4 Servos 90°, 2 Servos 180°
 • Swash plate timing
 • 5 Flight modes
 • Dual rates and expo
 • 10 Programmable mixes

Sailplane

 • 5 Wing types: 1 Servo, 2 Aileron, 2 Aileron 1 Flap, 2 Aileron 2 Flap, 4 Aileron 2 Flap
 • 3 Tail types: Normal V-Tail A, V-Tail B
 • Flap delay and elevator compensation
 • 10 Flight modes
 • Dual rates and expo
 • 10 Programmable mixes

What's Included

 • 2000mAh 2S Li-Ion transmitter battery (installed)
 • SD Card
 • Custom DX9 neck strap
 • 12V Global Power Supply

Key Features

 • 9 fully-proportional channels
 • User-configurable switch and stick assignment
 • Voice alerts—transmitter can speak to the user in 5 different languages ** (English, German, Spanish, Italian, and French) to communicate information from telemetry
 • Wireless trainer system with model match—instructors can work with multiple students without having to re-bind to each student
 • Virtually unlimited model memory—transmitter stores up to 250 models and only populates the model list with models the user has configured
 • Direct system menu access—it is not necessary to power off the transmitter to access the key system menu
 • Active gyro and governor trim in heli, 3-axis gyro support for aircraft—allows adjustment of gyro gain for all 3-axes in flight
 • Absolute travel feature prevents over-driving servos when using mixes
 • High resolution 192x96 backlit LCD screen
 • User mode selectable (1–4), comes in Mode 2 configuration
 • User-configurable switch and stick assignment
 • 7 point curves give the ability to fine tune model setups to allow precision adjustments of mixes and pitch/throttle curves
 • Helicopter electronic "E Ring" electronically prevents overdriving the cyclic servos
 • Forward programming capability already built into the DX9 will ensure customers can take advantage of the next generation of Spektrum components
 • SD card support for backing up files, BNF setups, and firmware updates
 • Binds with any DSM2 or DSMX aircraft receiver
 • Spektrum makes a wide variety of receivers on 2.4 GHz and they work on DSM2 and DSMX and both of those are compatible with the DX9 transmitter. Here is a sample of some of the receivers that work with the DX9.

   

Spektrum