با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

هلی کوپتر کنترلی سوختی.Helicopters engines

هلیکوپتر کنترلی موتور سوختی Thunder Tiger RAPTOR TITAN X50 KIT
[24 فروردین 1391 ساعت 17:50] هلیکوپتر کنترلی موتور سوختی Thunder Tiger RAPTOR TITAN X50 KIT
Thunder Tiger RAPTOR TITAN X50 KIT with TORQUE TUBE DRIVEN TAIL هلیکوپتر کنترلی  موتور سوختی 3D آکروبات 6کاناله قیمت دستگاه: تماس بگیرید  

trex-700-v1-6ch
[16 دی 1390 ساعت 22:18] trex-700-v1-6ch
هلیکوپتر کنترلی  موتور سوختی 3D آکروبات 6کاناله قیمت دستگاه: تماس بگیرید  

trex-600-v1-6ch
[16 دی 1390 ساعت 22:17] trex-600-v1-6ch
هلیکوپتر کنترلی  موتور سوختی 3D آکروبات 6کاناله قیمت دستگاه: تماس بگیرید  

raptor-60v2-kit-6ch
[16 دی 1390 ساعت 22:16] raptor-60v2-kit-6ch
هلیکوپتر کنترلی  موتور سوختی 3D آکروبات 6کاناله قیمت دستگاه: تماس بگیرید  

raptor-90-6ch
[16 دی 1390 ساعت 22:15] raptor-90-6ch

raptor-50-titan-kit-6ch
[16 دی 1390 ساعت 22:13] raptor-50-titan-kit-6ch
هلیکوپتر کنترلی  موتور سوختی 3D آکروبات 6کاناله قیمت دستگاه: تماس بگیرید  

raptor-30-v2supercombo-6ch
[16 دی 1390 ساعت 22:12] raptor-30-v2supercombo-6ch
هلیکوپتر کنترلی  موتور سوختی 3D آکروبات 6کاناله قیمت دستگاه: تماس بگیرید  

هلیکوپتر سوختی align trex 600 v2
[15 دی 1390 ساعت 21:35] هلیکوپتر سوختی align trex 600 v2
هلیکوپتر کنترلی  موتور سوختی 3D آکروبات 6کاناله قیمت دستگاه: تماس بگیرید