با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

قایق کنترلی سوختی.Boats engines

sintra1
[17 دی 1390 ساعت 22:07] sintra1
 قایق کنترلی  سوختی   حرفه ای و مسابقه ای با برد 300متر:   قایق کنترلی مدل موتور الکتریکی سرعت 65کیلومتر در ساعت موتور براش   قیمت دستگاه: تماس بگیرید  

SUNstorm 1000 kyosho 4.6cc
[17 دی 1390 ساعت 22:07] SUNstorm 1000 kyosho 4.6cc
SUNstorm 1000 kyosho 4.6cc 1.080mm    قایق کنترلی  سوختی   حرفه ای و مسابقه ای با برد 300متر:   قایق کنترلی مدل موتور الکتریکی سرعت 65کیلومتر در ساعت موتور براش   ...

gp airstreak 500 kyosho 2cc
[17 دی 1390 ساعت 22:06] gp airstreak 500 kyosho 2cc
gp airstreak 500 kyosho 2cc  قایق کنترلی  سوختی   حرفه ای و مسابقه ای با برد 300متر:   قایق کنترلی مدل موتور الکتریکی سرعت 65کیلومتر در ساعت موتور براش   قیمت دستگاه: تماس بگیرید   ...

Outlaw 7.5_Thunder_Tiger
[17 دی 1390 ساعت 22:06] Outlaw 7.5_Thunder_Tiger
Outlaw 7.5_Thunder_Tiger  قایق کنترلی  سوختی   حرفه ای و مسابقه ای با برد 300متر:   قایق کنترلی مدل موتور الکتریکی سرعت 65کیلومتر در ساعت موتور براش   قیمت دستگاه: تماس بگیرید   ...

bandit 3.5 thunder tiger
[17 دی 1390 ساعت 21:58] bandit 3.5 thunder tiger
bandit 3.5 thunder tiger  قایق کنترلی  سوختی   حرفه ای و مسابقه ای با برد 300متر:   قایق کنترلی مدل موتور الکتریکی سرعت 65کیلومتر در ساعت موتور براش   قیمت دستگاه: تماس بگیرید   ...