با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

شبیه ساز مدل simulator

Simulator sm600
[14 بهمن 1400 ساعت 15:00] Simulator sm600
  جواستیک شبیه ساز ۶ کاناله   Flysky sm600 DVD phonix rc - real flight G4.5

شبیه ساز پروازی dynam
[16 آذر 1396 ساعت 02:45] شبیه ساز پروازی dynam
 شبیه ساز پروازی ۶ کانال کمپانی داینام رسید Dynam RC Tech 6-Channel USB R/C Flight Simulator with FMS Software Set

real flight G7 - phonix rc 5..5  دانگل شبیه ساز
[29 شهریور 1396 ساعت 19:16] real flight G7 - phonix rc 5..5 دانگل شبیه ساز
داخل این پک کابل اتصال انواع رادیو کنترل ها به دانگل و کامپیوتر میباشد و دانگل داخل جعبه نرم افزار های شبیه ساز G7 Phonix rc XTR FMS Aerofly شامل میشود و در داخل جعبه کابل اتصال دو رادیو به هم و DVD خود نرم افزارها موجود میباشد شبیه ساز پروازی - رابط رادیو کنترل به کامپیوتر -

simulator G6 . phonix
[31 شهریور 1392 ساعت 19:47] simulator G6 . phonix
کابل شبیه ساز رادیو کنترل jr.futaba.dynam.nine eagles کابل شبیه ساز رادیو کنترلی/G3 /G4 /G4.5 /G5 /G6 /PHONIX 4   شبیه ساز پرواز انواع هلیکوپتر کنترلی الکتریکی 4 کانال تا 6 کاناله شبیه ساز پرواز انواع هلیکوپتر کنترلی سوختی 6 کاناله شبیه ساز پرواز انواع هواپیما کنترلی الکتریکی ...

phoenix similator 6CH freesky
[31 شهریور 1392 ساعت 19:44] phoenix similator 6CH freesky

RC Radio Control Car Race Simulator
[31 شهریور 1392 ساعت 19:43] RC Radio Control Car Race Simulator

simulator کابل شبیه ساز FMS
[31 شهریور 1392 ساعت 18:30] simulator کابل شبیه ساز FMS

simulator SKYARTEC 8-Ch X-Power size mini
[31 شهریور 1392 ساعت 18:28] simulator SKYARTEC 8-Ch X-Power size mini

simulator E-sky 4ch
[31 شهریور 1392 ساعت 18:25] simulator E-sky 4ch