با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

simulator G6 . phonix

simulator G6 . phonix
[31 شهریور 1392 ساعت 19:47] شبیه ساز مدل simulator > simulator G6 . phonix

کابل شبیه ساز رادیو کنترل jr.futaba.dynam.nine eagles

کابل شبیه ساز رادیو کنترلی/G3 /G4 /G4.5 /G5 /G6 /PHONIX 4

 

شبیه ساز پرواز انواع هلیکوپتر کنترلی الکتریکی 4 کانال تا 6 کاناله

شبیه ساز پرواز انواع هلیکوپتر کنترلی سوختی 6 کاناله

شبیه ساز پرواز انواع هواپیما کنترلی الکتریکی گلایدر.بال رو.بال وسط.بال زیر.جت

شبیه ساز پرواز انواع هواپیما کنترلی سوختی بال رو.بال وسط.بال زیر.جت