با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

ALIGN

ALIGN
[11 مهر 1392 ساعت 15:06] قیمت دلاری اجناس.Price > ALIGN
ALIGN PRICE LIST لیست قیمت هلیکوپتر های شرکت الاین -------------------- T-REX 100X super combo 410.000 تومان -------------------- T-REX 150X super combo 1.015.000 تومان -------------------- T-REX 470LM super combo 2.160.000 تومان -------------------- T-REX 550X super combo 4.515.000 تومان -------------------- T-REX 600N DFC super combo 3.790.000 تومان -------------------- T-REX 600E DFC 2.850.000 تومان *تخفیف ویژه* -------------------- T-REX 700X top combo 7.154.000 تومان -------------------- T-REX 760X top combo 7.680.000 تومان --------------------

قیمت دلاری هلیکوپترهای کمپانی align

 

  KX022005A
T-REX 100X Super Combo


US$ 109.99

  1 x 'T-REX 100X Super Combo' order
  KX022008
T-REX 100X


US$ 99.99

  1 x 'T-REX 100X' order
  KX022005
T-REX 100S Super Combo


US$ 139.99

  1 x 'T-REX 100S Super Combo' order
  KX022006
T-REX 100


US$ 59.99

 

  KX019011A
T-REX 250 PRO DFC Super Combo


US$ 486.99

  1 x 'T-REX 250 PRO DFC Super Combo' order
  KX019013A
T-REX 250 PRO DFC Combo


US$ 349.99

  1 x 'T-REX 250 PRO DFC Combo' order
  KX019011
T-REX 250 PRO DFC Super Combo


US$ 486.99

  1 x 'T-REX 250 PRO DFC Super Combo' order
  KX019013
T-REX 250 PRO DFC Combo


US$ 349.99

  1 x 'T-REX 250 PRO DFC Combo' order
  KX019010
T-REX 250 PRO Super Combo


US$ 410.99

  1 x 'T-REX 250 PRO Super Combo' order


 

  RH45E13XW
T-REX450L DOMINATOR Super Combo(3S)


US$ 619.99

  1 x 'T-REX450L DOMINATOR Super Combo(3S)' order
  RH45E10XW
T-REX450L DOMINATOR Super Combo


US$ 639.99

  1 x 'T-REX450L DOMINATOR Super Combo' order
  KX015087
T-REX 450 PRO DFC Super Combo


US$ 599.99

  1 x 'T-REX 450 PRO DFC Super Combo' order
  KX015090
T-REX 450 PRO DFC Combo


US$ 487.99

  1 x 'T-REX 450 PRO DFC Combo' order
  KX015082
T-REX 450 Pro V2 Super Combo


US$ 516.99

  1 x 'T-REX 450 Pro V2 Super Combo' order
  KX015081A
T-REX 450 Sport V2 Super Combo


US$ 429.99

  1 x 'T-REX 450 Sport V2 Super Combo' order
  KX015080
T-REX 450 PRO 3GX Super Combo


US$ 599.99

 

  RH50E01XW
T-REX 500 PRO DFC Super Combo


US$ 799.99

  1 x 'T-REX 500 PRO DFC Super Combo' order
  RH50E02XW
T-REX 500 PRO DFC Combo


US$ 699.99

  1 x 'T-REX 500 PRO DFC Combo' order
  KX017015
T-REX 500E PRO Super Combo


US$ 759.99

  1 x 'T-REX 500E PRO Super Combo' order
  KX017014
T-REX 500E Super Combo

US$ 489.99
 

  RH55E06XW
T-REX 550E PRO DFC Super Combo


US$ 1,089.99

  1 x 'T-REX 550E PRO DFC Super Combo' order
  RH55E07XW
T-REX 550E PRO DFC Combo


US$ 976.99

  1 x 'T-REX 550E PRO DFC Combo' order
  RH55E01XW
T-REX 550E DFC Super Combo


US$ 1,019.99

  1 x 'T-REX 550E DFC Super Combo' order
  RH55E02XW
T-REX 550E DFC Combo


US$ 905.99

  1 x 'T-REX 550E DFC Combo' order
  KX021008
T-REX 550E 3GX Super Combo


US$ 1,019.99

  1 x 'T-REX 550E 3GX Super Combo' order
  KX021007
T-REX 550E V2 Combo


US$ 920.99

 

  RH60N01XW
T-REX 600 Nitro DFC Super Combo


US$ 999.99

  1 x 'T-REX 600 Nitro DFC Super Combo' order
  RH60E01XW
T-REX 600E PRO DFC Super Combo


US$ 1,188.99

  1 x 'T-REX 600E PRO DFC Super Combo' order
  RH60E02XW
T-REX 600E PRO DFC Combo


US$ 1,073.99

  1 x 'T-REX 600E PRO DFC Combo' order
  KX016017
T-REX 600EFL PRO Super Combo


US$ 1,188.99

  1 x 'T-REX 600EFL PRO Super Combo' order
  KX016016
T-REX 600E PRO Super Combo


US$ 1,098.99

  1 x 'T-REX 600E PRO Super Combo' order
  KX016018
T-REX 600EFL PRO KIT


US$ 639.99

  1 x 'T-REX 600EFL PRO KIT' order
  KX0160NPLB
T-REX 600 Nitro V2 Limited Edition


US$ 899.99

  1 x 'T-REX 600 Nitro V2 Limited Edition' order
  KX0160NPOA
T-REX 600 Nitro V2 Kit


US$ 519.99

 

  RH70E07AW
T-REX700E PRO DFC Super Combo


US$ 1,578.99

  1 x 'T-REX700E PRO DFC Super Combo' order
  RH70E08XW
T-REX700E F3C V3 Super Combo


US$ 1,599.99

  1 x 'T-REX700E F3C V3 Super Combo' order
  RH70E06XW
T-REX700E PRO DFC HV Super Combo


US$ 1,899.99

  1 x 'T-REX700E PRO DFC HV Super Combo' order
  RH70E07XW
T-REX700E PRO DFC Super Combo


US$ 1,578.99

  1 x 'T-REX700E PRO DFC Super Combo' order
  RH70E04XW
T-REX 700E DFC HV Combo


US$ 1,680.99

  1 x 'T-REX 700E DFC HV Combo' order
  KX018E15
T-REX 700E DFC HV Super Combo


US$ 1,799.99

  1 x 'T-REX 700E DFC HV Super Combo' order
  KX018E14
T-REX 700E DFC Super Combo


US$ 1,499.99

  1 x 'T-REX 700E DFC Super Combo' order
  KX018E12
T-REX 700E 3GX Super Combo


US$ 1,599.99

  1 x 'T-REX 700E 3GX Super Combo' order
  KX018E11A
T-REX 700E F3C V2 Super Combo


US$ 1,599.99

  1 x 'T-REX 700E F3C V2 Super Combo' order
  KX018E06
T-REX 700E F3C Super Combo


US$ 1,557.99

  1 x 'T-REX 700E F3C Super Combo' order
  RH70N01XW
T-REX 700 Nitro DFC Super Combo


US$ 1,282.99

  1 x 'T-REX 700 Nitro DFC Super Combo' order
  KX018008A
T-REX 700 Nitro 3GX Super Combo


US$ 1,232.99

  1 x 'T-REX 700 Nitro 3GX Super Combo' order
  KX018009
T-REX 700 Nitro Kit


US$ 758.99

  1 x 'T-REX 700 Nitro Kit' order
  KX018005
T-REX 700 Nitro Limited Edition


US$ 1,119.99

  1 x 'T-REX 700 Nitro Limited Edition' order

 

  RH80E03XW
T-REX 800E PRO DFC Super Combo


US$ 2,369.99

  1 x 'T-REX 800E PRO DFC Super Combo' order
  RH80E01XW
T-REX 800E DFC Super Combo


US$ 2,285.99

 

  HFSSTQ01
Superior Starter(For Helicopter)


US$ 139.99 

 

 
  HFSSTQ03
Starter Shaft Set(For Helicopter)

US$ 27.99 
  1 x '3GX MR Double Sided Tape' order
  HEG3GX02
3GX MR Programmable Flybarless System

US$ 128.99 
  1 x '3GX MR Programmable Flybarless System' order
  HEG3GX03
3GX MRS Programmable Flybarless System

US$ 149.99 
  1 x '3GX MRS Programmable Flybarless System' order
  HEGAPS03
APS Lite Gyro

US$ 493.99 
  1 x 'APS Lite Gyro' order
  HEGAPS01
APS Gyro

US$ 887.99 
  1 x 'APS Gyro' order
  HEG3GX01
3GX Programmable Flybarless System

US$ 238.99 
  1 x '3GX Programmable Flybarless System' order
  HEGAPS02
APS Sensor

US$ 262.99 
  1 x 'APS Sensor' order
  HEPAPS05
APS sensor mount

US$ 16.99 
  1 x 'APS sensor mount' order
  HEPAPS04
APS Sensor Mounting Platform Tailboom Clamp

US$ 9.99 
  1 x 'APS Sensor Mounting Platform Tailboom Clamp' order
  HEPAPS03
APS Signal Cable Set

US$ 12.99 
  1 x 'APS Signal Cable Set' order
  HEPAPS02
APS Gyro Anti-vibration Foam

US$ 3.99 
  1 x 'APS Gyro Anti-vibration Foam' order
  HEG90001
GP900 Head Lock Gyro

US$ 193.99 
  1 x 'GP900 Head Lock Gyro' order
  HEG79001
GP790 Head Lock Gyro

US$ 98.99 
  1 x 'GP790 Head Lock Gyro' order
  HEG78001
GP780 Head Lock Gyro

US$ 177.99 
  1 x 'GP780 Head Lock Gyro' order
  HEG3GF02
3G Sensor

US$ 193.99 
  1 x '3G Sensor' order
  HEG3GF01
3G Control Unit

US$ 118.99 
  1 x '3G Control Unit' order
  HEP3GF03
3G Signal Y-adapter

US$ 8.99 
  1 x '3G Signal Y-adapter' order
  HEP3GF02
3G Link cable

US$ 32.99 
  1 x '3G Link cable' order
  HEP3GF01
3G signal cable

US$ 11.99 
  1 x '3G signal cable' order
  HEP3GX01
3GX Double Sided Tape

US$ 2.99