با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

radio FlySky FS-TH9X-B

radio FlySky FS-TH9X-B
[7 آبان 1394 ساعت 11:13] رادیو کنترل آرسی .Radios > radio FlySky FS-TH9X-B

(FS-CT9B) 2.4G 9CH Radio System (TX + RX)

Usually ship within 48 hours (Estimated)

 

 

Manufacturer: FlySky
Model: FLYSKY-FS-TH9X-B
Weight: 1500g
Dim Weight: 2527g (36x27x13cm)
Availability: Usually ship within 48 hours (Estimated