با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

real flight G7 - phonix rc 5..5 دانگل شبیه ساز

real flight G7 - phonix rc 5..5  دانگل شبیه ساز
[29 شهریور 1396 ساعت 19:16] شبیه ساز مدل simulator > real flight G7 - phonix rc 5..5 دانگل شبیه ساز
داخل این پک کابل اتصال انواع رادیو کنترل ها به دانگل و کامپیوتر میباشد و دانگل داخل جعبه نرم افزار های شبیه ساز G7 Phonix rc XTR FMS Aerofly شامل میشود و در داخل جعبه کابل اتصال دو رادیو به هم و DVD خود نرم افزارها موجود میباشد شبیه ساز پروازی - رابط رادیو کنترل به کامپیوتر -