با ما همراه باشید از طریق عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام :>> instagram: iranrc.ir << >> channel telegram : @iranrcir <<

شبیه ساز پروازی dynam

شبیه ساز پروازی dynam
[16 آذر 1396 ساعت 02:45] شبیه ساز مدل simulator > شبیه ساز پروازی dynam

 شبیه ساز پروازی ۶ کانال کمپانی داینام رسید
Dynam RC Tech 6-Channel USB R/C Flight Simulator with FMS Software Set